Tuesday, 15 November 2016

Melihat.

من لم يرني ولزم اسمي فان اسمي لم يفارقني
(الحد يث القدسي)
"barangsiapa tiada melihat aku (Allah), hendaklah ia melazimkan menyebut-nyebut namaku (Allah,Allah,Allah) Sesungguhnya namaku tidak berpisah dengan aku"

No comments:

Post a Comment