Friday, 13 January 2017

Mutiara

Renungan sejenak :
Sewaktu baginda Rasulullah saw gering...terlontar satu soalan pada Jibril a.s
"Wahai Jibril as ...Adakah kau akan turun ke bumi setelah aku tiada?"
"Masih lagi Ya Rasulullah...ku turun ke bumi utk mengambil 10 Mutiara hidup peninggalan mu..
..
Lalu Baginda s.a.w. bertanya kembali; “Mutiara apakah yang kau akan ambil ?
Jibril a.s. menjawab:
(الأَوَّلُ) أَرْفَعُ البَرَكَةَ مِنَ الأَرْضِا”
Mutiara Pertama yang akan ku ambil dari muka bumi ini adalah barakah
Mutiara Kedua yang akan ku ambil dari bumi adalah rasa cinta dari hati manusia :
( وَالثََّانىِ) أَرْفَعُ المَحَبَّةَ مِنْ قُلُوْبِ الخَلْقِ
Mutiara Ketiga yang akan ku ambil dari bumi ini adalah rasa kaseh sayang diantara keluarga :
(وَالثََّالِثُ) أَرْفَعُ الشُّفْقَةَ مِنْ قُلُوْبِ الأَقاَرِبِ
[ ya'ani rasa kaseh sayang antara keluarga semakin menipis. ]
Mutiara ke Empat yang akan diambil oleh Jibril dari bumi ini adalah keadilan di hati pemimpin :
(وَالرَّابِعُ) أَرْفَعُ العَدْلَ مِنَ الأُمَراَءِ
Mutiara Kelima yang akan ku ambil dari bumi ini adalah :
(وَالخاَمِسُ) أَرْفَعُ الحَياَءَ مِنَ النِّساَءِ
rasa malu dari wanita-wanita
Mutiara Ke Enam yang akan ku ambil dari bumi adalah :
(وَالسَّادِسُ) أَرْفَعُ الصَّبْرَ مِنَ الفُقَراَءِ
rasa sabar orang-orang fakir
Mutiara Ketujuh yang akan ku ambil dari bumi adalah :
(وَالسَّابِعُ) أَرْفَعُ الوَرَعَ وَالزُهْدَ مِنَ اْلعُلَماَءِ
ya'ani wara' dan zuhud dari para ulama.
[ Wara' adalah cukup berhati-hati menjaga diri dari yang syuhbat dan yang haram, sedangkan zuhud itu tidak mementingkan harta-dunia, kedua-duanya merupakan ciri seorang ulama. Jika wara' dan zuhud telah hilang dari ulama maka nilai jati dirinya terjejas.
-Nota Penulis]
Mutiara Kelapan yang akan ku ambil dari bumi adalah;
(وَالثََّامِنُ) أَرْفَعُ السَّخاَءَ مِنَ الأَغْنِياَءِ
dermawannya orang kaya.
Mutiara Kesembilan yang akan ku ambil dari bumi adalah;
(وَالتَّاسِعُ) أَرْفَعُ القُرْآنَ
mengangkat al-Qur’an.
[ ya'ani menghilangkan ruh al-Qur’an itu sendiri sebagai panduan dalam kehidupan.]
Dan yang terakhir, mutiara yang akan ku ambil dari bumi adalah iman.
(العاَشِرُ) أَرْفَعُ الإِيْماَنَ
[ Ini adalah mutiara paling berharga diantara sembilan mutiara lainnya.]


No comments:

Post a Comment