Thursday, 24 November 2016

Sunnah.

Assallamualaikum semoga Allah.merahmati dan meredhai sahabat semua.


*SUNNAH NABI YANG RAMAI TAK NAK BUAT!!
TAPI SANGGUP CARI YANG SYIRIK, TANGKAL DAN AZIMAT UNTUK RUMAH KITA*

Bila rasa di rumah demikian banyak masalah, asyik banyak penyimpangan dan anggota-anggotanya saling berselisih, maka ketahuilah syaitan hadir di rumahmu, maka bersungguh-sungguhlah mengusirnya.
Bagaimanakah cara mengusirnya?
Rasulullah memberikan jawapannya dengan sabda beliau:
َّﻥِﺇ ِّﻞُﻜِﻟ ٍﺀْﻲَﺷ ُﻡﺎَﻨَﺳَﻭ ،ﺎًﻣﺎَﻨَﺳ ِﻥﺁْﺮُﻘْﻟﺍ ُﺓَﺭْﻮُﺳ ِﺓَﺮَﻘَﺒْﻟﺍ َّﻥِﺇَﻭ َﻥﺎَﻄْﻴَّﺸﻟﺍ َﻊِﻤَﺳ ﺍَﺫِﺇ َﺓَﺭْﻮُﺳ ِﺓَﺮَﻘَﺒْﻟﺍ ُﺃَﺮْﻘُﺗ َﺝَﺮَﺧ ِﺖْﻴَﺒْﻟﺍ َﻦِﻣ ﻱِﺬَّﻟﺍ ُﺃُﺮْﻘُﻳ ِﻪْﻴِﻓ ُﺓَﺭْﻮُﺳ ﺓَﺮَﻘَﺒْﻟﺍ
ِ
“Sesungguhnya segala sesuatu ada puncaknya dan puncak dari Al-Qur’an adalah surah Al-Baqarah. Sungguh syaitan bila mendengar dibacakannya surah Al-Baqarah, ia akan keluar dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah tersebut.” (HR. Al-Hakim, dihasankan Al-Albani t dalam Ash-Shahihah no. 588)
Abu Hurairah mengkhabarkan dari Rasulullah , beliau bersabda:
َﻻ ﺍْﻮُﻠَﻌْﺠَﺗ َّﻥِﺇ ،َﺮِﺑﺎَﻘَﻣ ْﻢُﻜَﺗْﻮُﻴُﺑ َﻥﺎَﻄْﻴَّﺸﻟﺍ ُﺮِﻔْﻨَﻳ َﻦِﻣ ِﺖْﻴَﺒْﻟﺍ ﻱِﺬَّﻟﺍ ُﺃَﺮْﻘُﺗ ِﻪْﻴِﻓ ُﺓَﺭْﻮُﺳ ﺓَﺮَﻘَﺒْﻟﺍ
ِ
“Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah.” (HR. Muslim no. 1821)
Wa allahu a'alam.

No comments:

Post a Comment